hsiaomei

 

瑜伽,是屬於自己的修行。
空出一些時間,給自己一個機會,隨時可以邀請自己進來。
放下俗事雜念,隔絕外在的噪音,全心全意的關注自己,
「此時此刻的你/妳…… 一切,都好嗎?」

在prāṇāyāma與Āsana的串聯流動間,
我們會進行正確並安全的訓練準備,喚醒身體連結的真實力量。

收起外在的感官,敞開身體的每一個細胞恣意地品嘗,練習每每會帶給我們最真實的反饋。
請純粹地享受每一個由內而外的震動、沖刷、衝擊、甚至是超越自我的感動,
終將,我們都能找到平衡寧靜的喜悅。

一旦開始,我們永遠都可以比現在更好,更強壯而美麗。


                                                                          美國瑜珈聯盟RYT200小時 with Rachel Tsai